Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

"TOR-KRAK" z najkorzystniejszą ofertą na "Wymianę słupów trakcyjnych oraz trakcyjno-oświetleniowych na terenie m. st. Warszawy"

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK' Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą  ofertę na Wykonanie wymiany słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z remontem sieci trakcyjnej w ul. Marymonckiej w Warszawie

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z remontem sieci trakcyjnej w ciągu ulicy Marymonckiej na odcinku sieciowym numer 315, od przerywacza sekcyjnego numer 88 znajdującego się przy przystanku AWF do przerywacza sekcyjnego numer 89 znajdującego się przy ul. Dewajtis wraz z pętlą tramwajową "Twardowska".