Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Umowa w Łodzi podpisana

28 listopada 2017 r. została podpisana umowa na przebudowę zachodniego odcinka ul. Dąbrowskiego, w Łodzi. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a zakończą za niemal dwa lata. Kwota kontraktu z firmą Tor-Krak to prawie 50 mln zł brutto.

 

Zakres inwestycji obejmie prawie dwukilometrowy odcinek ul. Dąbrowskiego od Podgórnej do Rzgowskiej. – Przebudowie ulegnie układ torowy i jezdnia, także na przylegających fragmentach ul. Kilińskiego i Rzgowskiej. Prace towarzyszące obejmą infrastrukturę podziemną, chodniki, oświetlenie oraz budowę drogi rowerowej – informuje dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Grzegorz Nita. Na odcinku między Kraszewskiego a Kilińskiego, na którym tory biegną dziś w jezdni, ruch samochodowy zostanie oddzielony od tramwajowego poprzez przesunięcie torowiska na południe. Tak samo ma się stać na odcinku Kilińskiego – Rzgowska.

Infrastruktura przystankowa będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie przystanki będą wykonane jako autobusowo-tramwajowe.  Poza skrzyżowaniami torowisko zostanie wykonane jako zielone. Przy Rzgowskiej między Dąbrowskiego a pl. Niepodległości powstaną natomiast przystanki wiedeńskie, znane w Łodzi już choćby z ul. Piotrkowskiej.
Przy Kilińskiego powstanie sygnalizacja świetlna.
Rozpoczęcie prac przewidujemy na wiosnę.  Termin zakończenia to przełom lata i jesieni roku 2019.

Przebudowa Dąbrowskiego będzie częścią szerszego programu "Tramwaj dla Łodzi", wartego 634 mln zł i obejmującego przebudowę torowisk także w al. Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Kilińskiego i Przybyszewskiego oraz budowę nowych odcinków na Broniewskiego i al. Grohmanów.