Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Wiadomości

1

Umowa podpisana na prace modernizacyjne w Dąbrowe Górniczej.

18.01.2019 r. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. i "TOR-KRAK" Sp. z o.o. podpisały umowę na modernizację torowiska wzdłuż ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Prace mają się rozpocząć w marcu, a potrwają do kwietnia 2020 r. To pierwsze zadanie inwestycyjne z unijnym dofinansowaniem, realizowane na terenie Dąbrowy Górniczej.

Warość kontraktu: ok. 63 mln zł brutto

Modernizacja torowiska w Sosnowcu

07.12.2018 TOR-KRAK Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę na kowtę 8,43 mln zł brutto  na "Modernizację torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu"

Remont Torowiska w Dąbrowie Górniczej

 23.11.2018.  TOR-KRAK Sp. z o.o. złoży najkorzystniejszą ofertę (62,9 mln zł brutto) w przetarg na przebudowę wydzielonej trasy tramwajowej w Dąbrowie Górniczej wzdłuż ul. Kasprzaka. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert.

1

Umowa na realizację trasy tramwajowej w Bydgoszczy podpisana

W 29 listopada 2018 r. Bydgoszcz podpisała umowę z konsorcjum firm PBDI z Torunia, Gotowoski z Bydgoszczy i Tor-Krak Sp. z o.o. z Krakowa na rozbudowę ul. Kujawskiej. Inwestycja zakłada budowę nowego odcinka torowiska tramwajowego, jezdni, buspasów, parkingów, dróg rowerowych i chodników. Zdecydowanie usprawni poruszanie się po centrum. Wcześniej miasto zamówiło już nowoczesne tramwaje do obsługi nowego torowiska.
 
 

Bydgoszcz, ul. Kujawska

18.06.2018. Konsorcjum firm:„Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” Sp. z o.o. - Lider, Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.  - Partner, Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o.- Partenr,  z najlepszą ofertą  - 167,4 mln zł brutto - w postępowaniu przetargowym na "Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego"

 

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej ul. 3 Maja w Chorzowie

18.06.2018  Najelepsza oferta - 76,6 mln zł brutto - w postępowaniu przetargowym na „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie umowy z Tramwajami Śląskimi

20 marca 2018 r podpisaliśmy umowę z Tramwajami Śląskimi na kwotę 16,78 mln zł brutto na przebudowę torowiska w Sosonowcu w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego na odcinku od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. 3 Maja. W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego.

Umowa w Łodzi podpisana

28 listopada 2017 r. została podpisana umowa na przebudowę zachodniego odcinka ul. Dąbrowskiego, w Łodzi. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a zakończą za niemal dwa lata. Kwota kontraktu z firmą Tor-Krak to prawie 50 mln zł brutto.