Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Wiadomości

Podpisanie umowy z Tramwajami Śląskimi

20 marca 2018 r podpisaliśmy umowę z Tramwajami Śląskimi na kwotę 16,78 mln zł brutto na przebudowę torowiska w Sosonowcu w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego na odcinku od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. 3 Maja. W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego.

Umowa w Łodzi podpisana

28 listopada 2017 r. została podpisana umowa na przebudowę zachodniego odcinka ul. Dąbrowskiego, w Łodzi. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a zakończą za niemal dwa lata. Kwota kontraktu z firmą Tor-Krak to prawie 50 mln zł.

"TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na przebudowę obiektu mostowego i torowiska w Zabrzu

27.10.2017 r. "TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na  „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” – zadanie nr 6.3 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.