Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Wiadomości

Bydgoszcz, ul. Kujawska

18.06.2018. Konsorcjum firm:„Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” Sp. z o.o. - Lider, Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.  - Partner, Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o.- Partenr,  z najlepszą ofertą  - 167,4 mln zł brutto - w postępowaniu przetargowym na "Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego"

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej ul. 3 Maja w Chorzowie

18.06.2018  Najelepsza oferta - 76,6 mln zł brutto - w postępowaniu przetargowym na „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie umowy z Tramwajami Śląskimi

20 marca 2018 r podpisaliśmy umowę z Tramwajami Śląskimi na kwotę 16,78 mln zł brutto na przebudowę torowiska w Sosonowcu w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego na odcinku od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. 3 Maja. W ramach przebudowy przewidziano również wymianę rozjazdów i budowę nowego oraz przebudowę istniejącego peronu przystankowego. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1 660 m toru pojedynczego.

Umowa w Łodzi podpisana

28 listopada 2017 r. została podpisana umowa na przebudowę zachodniego odcinka ul. Dąbrowskiego, w Łodzi. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a zakończą za niemal dwa lata. Kwota kontraktu z firmą Tor-Krak to prawie 50 mln zł brutto.

"TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na przebudowę obiektu mostowego i torowiska w Zabrzu

27.10.2017 r. "TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na  „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” – zadanie nr 6.3 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. podpisana

W dniu 7.09.2017 zostałą podpisana umowa na "Wymianę słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z remontem sieci trakcyjnej w ul. Marymonckiej w Warszawie". Termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2018r a kwota inestwycji wynosi ok. 7 mln zł brutto.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Łodzi

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę ul. Dąbrowskiego między Rzgowską a Podgórną wraz z linią tramwajową. Najkorzystniejszą propozycję złożył "Tor-Krak" na kwotę 49 888 800 zł brutto.

 

Podpisana Umowa na budowę Szybkiego Tramwaju na północ Krakowa

w dniu 22 maja 2017 r. podpisano umowę na realizację linii tramwajowej z osiedla Krowodrza Górka do Górki Narodowej. Koszt inwestycji wyniesie 326 mln 225 tys. zł. Przetarg wygrało konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK.