Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Umowa na remont torowiska w Sosnowcu ul. Staszica

18.12.2018 r. podpisaliśmy z Tramwajami Śląskimi S.A. umowę "Modernizację torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu"

Wartość zleconych prac to 8,4 mln zł brutto