Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Ruda Śląska - „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego”

16 Luty 2017 r. -16 Października 2017 r. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I”

Wartość Robót:  4,8 mln zł brutto

 

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od Hutniczej do Grochowskiej (ok. 900 m toru pojedynczego). Przed remontem torowisko na odcinku przeznaczonym do przebudowy przybierało formę jednego toru wbudowanego w jezdnię. Zadaniem wykonawcy było rozebranie nawierzchni i podbudowy. Nowe torowisko zostało ułożone na prefabrykowanych płytach. Prace obejęły też przebudowę przystanków, wykonanie odwodnienia, wycinkę 29 drzew.

Zakres prac obejmowal m.in.:

Roboty przygotowawcze i rozbiorki:

 •  Wycinka drzew i mechaniczne karczowanie pni -29,00 szt.
 •  Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych-2524,33 m2
 •  Rozbiorka zabudowy toru z płyt EPT -899, 73 mtp
 •  Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podkladach drewnianych z poprzeczkami przy połączeniach spawanych szyn w styku - 899, 73 mtp

Kompleksowa przebudowa infrastruktury tramwajowej o długości 899, 73 mtp, w tym:

 • Torowisko tramwajowe w płytach prefabrykowanych gr. 40 cm (szyna pływająca) zabudowane w jezdni-899,73 mtp
 • Drenaż typu francuskiego - 899, 73 mtp
 • Opracowanie wraz z uzyskaniem uzgodnien projektów organizacji ruchu tymczasowego i docelowego - 1 kpl.

Roboty drogowe (droga klasy Z):

•    Kompleksowa przebudowa jezdni ul. Niedurnego na odcinku 109 mb tj. 860 m2

 •   Wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm
 •   Warstwa podbudowy z KLSM 0163mm gr. 20cm
 •   W-arstwa podbudowyz betonu asfaltowego AG22P35/50 gr. 10 cm
 •   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm
 •   Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

•    Odtworzenie nawierzchni wzdłuż wbudowanego torowiska trarnwajowego - 1612,12 m2

 •   Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 10 cm
 •   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6 cm
 •    Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm

•    Ukladanie krawężników betonowych - 811,88 m
•    Ukladanie krawężników karniennych - 895,08 m
•    Prefabrykowana ścianka kątowa peronu o wymiarach 50x50x75cm na podsypce cementowo-piaskowej - 39,61 m
•    Obrzeża betonowe - 59,00 m
•    Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-­piaskowej - 1013,97 m2
•    Chodniki z płyt betonowych P40,40x40x6 cm (płytka integracyjna) na podsypce cementowo-piaskowej - 32,80 m2

Roboty towarzyszące, w tym:

•    Pomiary hałasu i wibracji (przed i po wykonaniu inwestycji) - 1 kpl.
•    Zabezpieczenie kabli energetycznych- 44,00 m
•    Regulacja pionowa studzienek- 10,00 szt.
•    Rozścielenie ziemi urodzajnej - 663,68 m2

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania sciekow:

•    Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 110-199,41 m
•    Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 160-76,10 m
•    Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 200-30,64 m
•    Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u fi 250-3,27 m
•    Studnie betonowe fi 1200 -1 szt.
•    Studnie betonowe fi I 000 -1 szt.
•    Studnie betonowe fi 800 -3 szt.
•    Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 -7 szt.
•    Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 -8 szt.
•    Wpusty uliczne betonowe fi 500 -7 szt.
•    Przepływomierz ultradzwiękowy - 1 szt.

"Potwierdzamy, iz powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z umownym terminem, zachowaniem standardów technicznych i prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. "  Henryk Kolender, Członek Zarządy Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

 • Ruda-Slaska_Niedurnego_4-768x432.jpg
 • jpg.jpg
 • zdjecie1.jpg
 • ruda_slaska-820x410.jpg