Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Krzeszowice - Remont toru dojazdowego w Kopalni Wapienia Czatkowice

W zakres naszych prac wchodził remont kapitalny odcinka toru dojazdowego wraz z remontem przejazdu na poziomie szyn, oraz balastowanie toru  na terenie bocznicy Zamawiającego, przy użyciu zespołu maszyn torowych (podbijarka toru samoniwelująca).