Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Warszawa - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Marynarskiej wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz kabli trakcyjnych – odcinek od skrzyżowania z ul. Wołowską do pętli Służewiec.

Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego oraz sieci trakcji tramwajowej w Warszawie na ul. Marynarskiej   w latach 2016-2018.

Wartość robót: 8 mln zł brutto

 

Zakres prac:

  • Przebudowa 1 555 mtp torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem - tor klasyczny na szlaku oraz nawierzchnia bezpodsypkowa na przejeździe i przystankach
  • Budowa czterech peronów przystankowych wraz z wyposażeniem
  • Budowa około 1,7 km sieci trakcyjnej półskompensowanej
  • Budowa kabli trakcyjnych

 

  • 2.jpg
  • 3.jpg