Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Wiadomości

"TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na przebudowę obiektu mostowego i torowiska w Zabrzu

27.10.2017 r. "TOR-KRAK" z najlepszą ofertą na  „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” – zadanie nr 6.3 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. podpisana

W dniu 7.09.2017 zostałą podpisana umowa na "Wymianę słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z remontem sieci trakcyjnej w ul. Marymonckiej w Warszawie". Termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2018r a kwota inestwycji wynosi ok. 7 mln zł brutto.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Łodzi

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę ul. Dąbrowskiego między Rzgowską a Podgórną wraz z linią tramwajową. Najkorzystniejszą propozycję złożył "Tor-Krak" na kwotę 49 888 800 zł brutto.

 

Podpisana Umowa na budowę Szybkiego Tramwaju na północ Krakowa

w dniu 22 maja 2017 r. podpisano umowę na realizację linii tramwajowej z osiedla Krowodrza Górka do Górki Narodowej. Koszt inwestycji wyniesie 326 mln 225 tys. zł. Przetarg wygrało konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK.

 

Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej

 

10 marca 2017 r. Krakowski ZIKiT wybrał wykonawcę na projekt i budowę linii tramwajowej z osiedla Krowodrza Górka do Górki Narodowej. Zamówienia udzielono konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwu Inżynieryjnych Robót Kolejowych "Tor-Krak" Sp. zo.o.. Wartość inwestycji przekracza 326 mln zł.

W Krakowie powstanie nowa linia tramwajowa

Podpisanie Umowy

Podpisanie Umowy - remont torowiska w Rudzie Śląskiej

 

W dniu 16.02.2017 r. w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie została podpisana umowa na modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej. Zamawiającego reprezentowali członkowie Zarządu Spólki - Pan Tadeusz Freisler oraz Pan Bogusław Knapik, natomiast nasza firmę reprezentował Prezes Zarządu Wiesław Niedziela.

 

Przebudowa torowiska wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej

 

Z przyjemnością informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonawcą zamówienia została wybrana nasza firma.

Wartość Robót:  4,8 mln zł  

Okres Realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy

 

 

budowa na medal

"Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2016"

 Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała w dniu 24 października nagrodę "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2016" w kategorii budownictwo użyteczności publicznej/budownictwo inżynieryjne. Nagroda ta przyznana została za budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy.

Remont toru dojazdowego w Kopalni Wapienia w Krzeszowicach

Obecnie nasza firma prowadzi prace również w Krzeszowicach w Kopalni Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. W zakres naszych prac wchodzi remont kapitalny odcinka toru dojazdowego wraz z remontem przejazdu na poziomie szyn, oraz balastowanie toru  na terenie bocznicy Zamawiającego, przy użyciu zespołu maszyn torowych (podbijarka toru samoniwelująca).

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Marynarskiej w Warszawie wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz kabli trakcyjnych – odcinek od skrzyżowania z ul. Wołowską do pętli Służewiec.

30.08.2016

W dniu 26.08.2016 roku nasza firma podpisała umowę na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego oraz sieci trakcji tramwajowej w Warszawie na ul. Marynarskiej.

Zakres prac:

  • Przebudowa 1 555 mtp torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem - tor klasyczny na szlaku oraz nawierzchnia bezpodsypkowa na przejeździe i przystankach
  • Budowa czterech peronów przystankowych wraz z wyposażeniem
  • Budowa około 1,7 km sieci trakcyjnej półskompensowanej
  • Budowa kabli trakcyjnych

Wartość robót: 5,99 mln zł.

«« 1 2