Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Realizacje

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i sygnalizacji świetlnej w ul.Limanowskiego i Wielickiej w Krakowie. Wartość kontraktu - 11,5 mln zł brutto. Czas realizacji do 30.09.2012.

PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu

Rozbudowa stacji kolejowej Wola Baranowska. Zadanie realizowane w konsorcjum z Firmą SPAW-TOR, TOREMS. Wartość całości kontraktu 23mln zł brutto. Termin realizacji - 30.09.2013.

Bydgoszcz - Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej

Budowa linii tramwajowej z centrum Miasta do dworca kolejowego z rozbudową ulic Focha , Naruszewicza , Dworcowej , Zygmunta Augusta w Bydgoszczy ramach konsorcjum : ZUE , Kobylarnia , Spaw -Tor , TOR - KRAK . Wartość całości kontraktu - 70,42 mln zł brutto. Czas realizacji - listopad 2012r.

Częstochowa - Miasto i Gmina

Budowa torowiska tramwajowego w ramach zadania inwestycji "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie- rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli:Wrzosowiak, Raków i Błeszno". Podwykonawstwo dla KROMISS BIS Sp.z o.o. Wartość naszej części kontraktu to około 12 mln zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2012r.

Wrocław - Zarząd Dróg i Transportu

Przebudowa torowiska tramwajowego w w technologii płyty węgierskiej w ramach kontraktu POLDRÓG Piła na remont i przebudowę Mostu Młyńskiego. Termin realizacji do 31.05.2012r.

Poznań - Poznańskie Inwestycje

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość kontraktu to 109 mln zł brutto z czego z czego na TOR-KRAK przypada 30 mln z. Planowany termin realizacji do 30.11.2012r.

Gdańsk - Gdańskie Inwestycje Komunalne

Przebudowa torowiska tramwajowego w Al.Gen. Hallera w Gdańsku na dł. 3,5 km wraz z przebudową sieci trakcyjnej, trzech przejazdów drogowych, sześciu peronów przystankowych. Wartość kontraktu - 16,56 mln zł brutto. Termin realizacji do 12.02.2012r.

Bydgoszcz - Zarzad Dróg i Komunikacji Publicznej

Budowa linii tramwajowej z centrum Miasta do dworca kolejowego z rozbudową ulic Focha , Naruszewicza , Dworcowej , Zygmunta Augusta w Bydgoszczy ramach konsorcjum : ZUE , Kobylarnia , Spaw -Tor , TOR - KRAK . Wartość całości kontraktu - 70,42 mln zł brutto w tym TOR-KRAK - 6,76 mln zł brutto. Czas realizacji - listopad 2012r.

Warszawa - Intercor Zawiercie Sp.z o.o.

Budowa torowiska tramwajowego w technologi płyty "węgierskiej" na wiaduktach ul. Andersa w Warszawie dla INTERKOR Sp.z o.o. Zawiercie. Wartość kontraktu 1,85 mln zł brutto. Termin realizacji do 15.09.2011r.

Konstantynów Łódzki - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr. 710 w Konstantynowie Łódzkim od km 5+000,00 do km 5+297,42. Wartość kontraktu 2,00 mln zł brutto. Termin realizacji do 15.06.2011r.

Kraków - MPK Kraków

Budowa linii tramwajowej KST ETAP IIA: Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski - Klimeckiego - ul. Lipska / Odcinek III Budowa Pętli Golikówka / podwykonawstwo części robót torowych dla ZUE S.A./
Wartość kontraktu 3,12 mln zł brutto.