Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Realizacje

Gorzów Wlkp - Urząd Miasta

Przebudowa ulicy Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwajowym w Gorzowie Wlkp. w technologii płyty wielkogabarytowej i szyny pływającej /ERS/na dł.272mb. Wykonawca konsorcjum TOR-KRAK Sp.z o.o - lider, Poldróg S.A.- Partner. Wartość kontraktu - 4,8mln zł brutto, termin realizacji do 15.12.2012r.

Poznań - Poznańskie Inwestycje

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość całości kontraktu to 109 mln zł brutto. Planowany termin realizacji do 30.08.2013r.

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i sygnalizacji świetlnej w ul.Limanowskiego i Wielickiej w Krakowie. Wartość kontraktu - 11,5 mln zł brutto. Czas realizacji do 30.09.2012.

PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu

Rozbudowa stacji kolejowej Wola Baranowska. Zadanie realizowane w konsorcjum z Firmą SPAW-TOR, TOREMS. Wartość całości kontraktu 23mln zł brutto. Termin realizacji - 30.09.2013.

Bydgoszcz - Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej

Budowa linii tramwajowej z centrum Miasta do dworca kolejowego z rozbudową ulic Focha , Naruszewicza , Dworcowej , Zygmunta Augusta w Bydgoszczy ramach konsorcjum : ZUE , Kobylarnia , Spaw -Tor , TOR - KRAK . Wartość całości kontraktu - 70,42 mln zł brutto. Czas realizacji - listopad 2012r.