Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Realizacje

Poznań - Infrastruktura Poznań

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość całości kontraktu to 109 mln zł brutto. Planowany termin realizacji do 16.10.2013r.

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Wymiana odcinków łukowych w torowisku pod Wawelem w ul. Stradom - św.Gertrudy w Krakowie.
Naprawa awaryjna. Wartość zadania - 0,5 mln zł brutto.

Gorzów Wlkp - Urząd Miasta

Przebudowa ulicy Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwajowym w Gorzowie Wlkp. w technologii płyty wielkogabarytowej i szyny pływającej /ERS/na dł.272mb. Wykonawca konsorcjum TOR-KRAK Sp.z o.o - lider, Poldróg S.A.- Partner. Wartość kontraktu - 4,8mln zł brutto, termin realizacji do 15.12.2012r.

Poznań - Poznańskie Inwestycje

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość całości kontraktu to 109 mln zł brutto. Planowany termin realizacji do 30.08.2013r.

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i sygnalizacji świetlnej w ul.Limanowskiego i Wielickiej w Krakowie. Wartość kontraktu - 11,5 mln zł brutto. Czas realizacji do 30.09.2012.

PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu

Rozbudowa stacji kolejowej Wola Baranowska. Zadanie realizowane w konsorcjum z Firmą SPAW-TOR, TOREMS. Wartość całości kontraktu 23mln zł brutto. Termin realizacji - 30.09.2013.

Bydgoszcz - Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej

Budowa linii tramwajowej z centrum Miasta do dworca kolejowego z rozbudową ulic Focha , Naruszewicza , Dworcowej , Zygmunta Augusta w Bydgoszczy ramach konsorcjum : ZUE , Kobylarnia , Spaw -Tor , TOR - KRAK . Wartość całości kontraktu - 70,42 mln zł brutto. Czas realizacji - listopad 2012r.

Częstochowa - Miasto i Gmina

Budowa torowiska tramwajowego w ramach zadania inwestycji "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie- rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli:Wrzosowiak, Raków i Błeszno". Podwykonawstwo dla KROMISS BIS Sp.z o.o. Wartość naszej części kontraktu to około 12 mln zł brutto. Termin realizacji do 31.08.2012r.

Wrocław - Zarząd Dróg i Transportu

Przebudowa torowiska tramwajowego w w technologii płyty węgierskiej w ramach kontraktu POLDRÓG Piła na remont i przebudowę Mostu Młyńskiego. Termin realizacji do 31.05.2012r.

Poznań - Poznańskie Inwestycje

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość kontraktu to 109 mln zł brutto z czego z czego na TOR-KRAK przypada 30 mln z. Planowany termin realizacji do 30.11.2012r.

Gdańsk - Gdańskie Inwestycje Komunalne

Przebudowa torowiska tramwajowego w Al.Gen. Hallera w Gdańsku na dł. 3,5 km wraz z przebudową sieci trakcyjnej, trzech przejazdów drogowych, sześciu peronów przystankowych. Wartość kontraktu - 16,56 mln zł brutto. Termin realizacji do 12.02.2012r.