Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Realizacje

Kraków-Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

"Awaryjna wymiana elementów konstrukcyjnych torowiska tramwajowego zabudowanego w ulicy Kościuszki w zakresie łuków torowych przy ulicy Włóczków oraz ulicy Flisackiej w Krakowie"

Zakres prac obejmował wymianę łuków torowych w konstrukcji monolitycznych płyt torowych wraz z szynami blokowymi. Remont prowadzony był w okresie od 02.07.2016r. do 10.07.2016 r.

Wartość kontraktu: 668 872,00 zł

1

Poznań-Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 "Naprawa torowiska tramwajowego na trasie Piątkowskiej w Poznaniu".

Przebudowa torowiska prowadzona była w okresie od 18.04.2016 do 19.06.2016 roku. Zakres wykonywanych prac: przebudowa torowiska,kompleksowa zabudowa przyrządów wyrównawczych, kompleksowa zabudowa nawierzchni przejazdów torowo-drogowych, przebudowa czterech peronów przystankowych, montaż wygrodzeń torowych.

Wartość kontraktu: 2 219 624,18 zł

Kraków - EDF Kraków S.A.

"Modernizacja bocznicy kolejowej dla potrzeb kotłowni olejowej na terenie EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie".

Remonty torów i rozjazdów kolejowych na terenie zakładu. Prace modernizacyjne miały na celu przystosowanie części bocznicy kolejowej do zgodnego z wymogami kolejowymi i bezpiecznego transportu oleju lekkiego.

Wartość robót 0,5 mln zł.

Bydgoszcz - Tramwaj Fordon

"Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy, w konsorcjum : Firma "Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe" Sp. z o.o.,P.R.M. Mosty-Łódź S.A., FEROCO S.A., P.I.R.K. "TOR-KRAK" Sp. z o.o., P.B.D. i M. Kobylarnia S.A., Metrostav a.s..

Prace prowadzone były w okresie od 21.10.2013 r. do 16.11.2015 r.

Całkowita końcowa wartość wartość: 301 mln zł brutto z czego na TOR-KRAK przypada 97,6 mln zł brutto.

Łódź - Mosty Łódź S.A.

Modernizacja torowiska tramwajowego w zakresie zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód- Zachód  /Retkinia - Olechów/ wraz z systemem zasilania oraz z syatemem obszarowego sterowania ruchem-zaprojektuj i wybuduj".

Zakres prac prowadzonych w Łodzi obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe torowiska, budowę torowiska zielonego, budowę torowiska z prefabrykowanych płyt torowych oraz torowiska w podlewie ciągłym, budowę nawierzchni peronów tramwajowych i toru objazdowego. Prace realizowane były w okresie od 19.10.2013 r. do 30.10.2015 r.

Wartość naszej części kontraktu jako podwykonawcy to 56,5 mln zł brutto.

Wrocław - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

"Wymiana torowisk i rozjazdów we Wrocławiu: zad. nr 1-modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej w ul. Wróblewskiego - przebudowa torowiska w ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tramwajowej wraz z rozjazdami w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu-Etap II".

Prace wykonywane były w okresie od 01.04.2015r. do 31.08.2015 r.

Wartość kontraktu: 3,6 mln zł

Katowice - Urząd Miasta

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach.
Przeprowadzono prace w zakresie przebudowy układu drogowego i torowego. Realizacja w konsorcjum z Firmą DROGOPOL Katowice.Okres realizacji remontu od 14.08.2014 do 30.06.2015.

Wartość kontraktu 14,5 mln zł brutto.

Warszawa - Balzola Polska Spółka z o. o.

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ramach zadania "Budowa układu drogowego w ul.Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej" dla Gen.Wyk. Balzola Polska Spółka z o.o. w konsorcjum z firmą ELTRAM Spółka z o.o. Wartość kontraktu to 6,48 mln zł brutto. Czas realizacji od 17.06.2014 do 29.01.2015

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Remont torowiska tramwajowego w ulicy Na Zjeździe wraz z modernizacją węzła rozjazdów Limanowskiego - Na Zjeździe w Krakowie.

Zakres prac obejmował: roboty torowe, roboty drogowe, zabezpieczenie istniejącego przejścia podziemnego, remont nawierzchni peronów oraz remont wiaduktu drogowego nad ul. Solną. Realizacja prac w okresie od 11.08.2014 r. do 28.11.2014.

Wartość kontraktu 13,4 mln zł brutto.

Katowice - Tramwaje Śląskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię wraz z siecią trakcyjną w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Wartość kontraktu to 11,6 mln zł brutto. Czas realizacji - 12m-cy.