Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Realizacje

Katowice - Urząd Miasta

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach.
Przeprowadzono prace w zakresie przebudowy układu drogowego i torowego. Realizacja w konsorcjum z Firmą DROGOPOL Katowice.Okres realizacji remontu od 14.08.2014 do 30.06.2015.

Wartość kontraktu 14,5 mln zł brutto.

Warszawa - Balzola Polska Spółka z o. o.

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ramach zadania "Budowa układu drogowego w ul.Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej" dla Gen.Wyk. Balzola Polska Spółka z o.o. w konsorcjum z firmą ELTRAM Spółka z o.o. Wartość kontraktu to 6,48 mln zł brutto. Czas realizacji od 17.06.2014 do 29.01.2015

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Remont torowiska tramwajowego w ulicy Na Zjeździe wraz z modernizacją węzła rozjazdów Limanowskiego - Na Zjeździe w Krakowie.

Zakres prac obejmował: roboty torowe, roboty drogowe, zabezpieczenie istniejącego przejścia podziemnego, remont nawierzchni peronów oraz remont wiaduktu drogowego nad ul. Solną. Realizacja prac w okresie od 11.08.2014 r. do 28.11.2014.

Wartość kontraktu 13,4 mln zł brutto.

Katowice - Tramwaje Śląskie

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię wraz z siecią trakcyjną w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. Wartość kontraktu to 11,6 mln zł brutto. Czas realizacji - 12m-cy.

Poznań - Infrastruktura Poznań

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul.Smoluchowskiego do ul.Malwowej" oraz "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - Etap II". Inwestycja realizowana w konsorcjum z POL-DRÓG Piła. Wartość całości kontraktu to 109 mln zł brutto. Planowany termin realizacji do 16.10.2013r.

Kraków - Zarząd Dróg i Transportu

Wymiana odcinków łukowych w torowisku pod Wawelem w ul. Stradom - św.Gertrudy w Krakowie.
Naprawa awaryjna. Wartość zadania - 0,5 mln zł brutto.