Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Oferta

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Spółka z o.o. w Krakowie

 

Założone i działające od roku 1989 specjalizuje się w budowie i modernizacjach infrastruktury tramwajowej wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Firma stosuje nowoczesne technologie i rozwiązania konstrukcyjne, posiada specjalistyczny sprzęt do robót torowych, wyszkoloną i doświadczoną załogę oraz kadrę inżynieryjno - techniczną.

 

 

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie:

  • budowy i remontów torów i rozjazdów tramwajowych oraz sieci trakcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. siecią trakcyjną, kablami elektrycznymi, odwodnieniem, peronami itd
  • budowy i remontów torów i rozjazdów kolejowych, bocznic kolejowych również wraz z infrastrukturą
  • robót ziemnych podtorzowych i podsypkowych, rowów odwadniających, sączków, studni
  • Spawania termitowego i elektrycznego styków szyn
  • zalewania przyszynowych szczelin między płytami na gorąco urządzeniem Super Shot 125DC CRAFCO
  • budowy i modernizacji sieci trakcyjnych tramwajowych

 

Firma nasza stawia sobie następujące strategiczne cele:

  • Świadczenie usług w należyty sposób, terminowy i zgodny z normami i wymogami Klientów
  • Osiągnięcie specjalizacji w pracach wykonywanych połączonych z udoskonalaniem organizacji pracy
  • Osiągnięcie ugruntowanej pozycji na rynku
  • Spełnianie wymagań w zakresie bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska naturalnego