Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Modernizacja torowiska w Sosnowcu

07.12.2018 TOR-KRAK Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę na kowtę 8,43 mln zł brutto  na "Modernizację torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu"