Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej ul. 3 Maja w Chorzowie

18.06.2018  Najelepsza oferta - 76,6 mln zł brutto - w postępowaniu przetargowym na „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.