Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Medal Europejski

 

W czerwcu 2016 roku nasza firma otrzymała nagrodę "Medal Europejski".

Nagroda ta jest przyznawana przez Business Centre Club, wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

 

 

  • v3  jpeg Medal europejski.jpg
  • medal 1 v2 .jpg
  • medal 2 v2.jpg