Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Kierownik robót energetycznych - tramwajowa sieć trakcyjna

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • planowanie, kierowanie i nadzorowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń tramwajowej sieci trakcyjnej,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,
 • realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
 • sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,
 • nadzór nad robotami realizowanymi przez podwykonawców.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego przy robotach związanych z budową tramwajowej sieci trakcyjnej jako kierownik robót / budowy,
 • uprawnień SEP D i E,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dyspozycyjności – praca w delegacji, cała Polska
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV tor-krak@tor-krak.pl