Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Kierownik budowy

 

Miejsce pracy: budowy na terenie całego kraju

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • sprawowanie nadzoru nad robotami drogowymi oraz torowymi,
 • przygotowanie obmiarów produkcyjnych,
 • prowadzenie budowy zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu w zakresie terminu, harmonogramu oraz cen,
 • planowanie i zarządzanie priorytetami w ramach powierzonej budowy,
 • bezpośredni kontakt z Zamawiającym,
 • współpracę z dostawcami i podwykonawcami robót,
 • bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – inżynier budownictwa,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi w branży kolejowej lub drogowej,
 • znajomości warunków kontraktowych FIDIC,
 • znajomości branży torowej oraz/lub drogowej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office, MS Project, AutoCad,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dyspozycyjności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV tor-krak@tor-krak.pl