Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Inżynier budowy

 

Miejsce pracy: budowy na terenie całego kraju

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu,
 • tworzenie operatów kolaudacyjnych,
 • sporządzanie oraz aktualizację raportów rzeczowo-finansowych,
 • przygotowywanie protokołów robót zakrytych, eksploatacyjnych,
 • korespondencję z podwykonawcami,
 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami,
 • planowanie i zamawianie surowców niezbędnych do realizacji bieżącej produkcji,
 • dostosowywanie poziomu zapasów materiałów do potrzeb,
 • współpraca z dostawcami w zakresie terminowej realizacji dostaw.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowani absolwenci kierunku Budownictwo) lub studenci studiów zaocznych (kierunek budownictwo),
 • zainteresowania rozwojem w branży realizacji inwestycji tramwajowych,
 • znajomości przepisów, norm i warunków wykonania realizacji inwestycji tramwajowych - mile widziane,
 • posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej oraz znajomości obowiązujących przepisów prawa,
 • umiejętności posługiwania się niezbędnymi narzędziami, metodami i technologiami,
 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • samodzielności i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności interpersonalnych (współpraca z innymi osobami, umiejętne komunikowanie się z pracownikami oraz klientami, umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,  
 • znajomości MS Word i MS Excel, 
 • znajomości programu AutoCad/innych graficznych, 
 • znajomości kosztorysowania lub chęci pogłębiania wiedzy,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV tor-krak@tor-krak.pl