Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Historia

Krótki rys historyczny

 

Początek

W grudniu 1988 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na remonty infrastruktury kolejowej i tramwajowej została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp.z o.o., w Krakowie, której jedynym wspólnikiem i właścicielem udziałów jest Pan Wiesław Niedziela. W początkowym okresie działalności Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., koncentrowało się na realizacji stałych zamówień przede wszystkim w HTS S.A., w zakresie remontów kapitalnych, średnich i bieżących torów i rozjazdów kolejowych w pełnym zakresie, remonty nawierzchni na wiaduktach z wymianą mostownic i chodników, przesuwania i przebudowy torów wylewowych, remonty bieżące i regulację nawierzchni kolejowej na wagach elektronicznych, remonty przejazdów kolejowych oraz remonty torowisk maszyn wsadowych i wozów gaśniczych w Zakładzie Koksowniczym a także szereg innych robót wymagających szybkich interwencji i dyspozycyjności na wszystkich wydziałach HTS S.A. w związku z częstymi awariami i wykolejeniami taboru kolejowego. Od roku 1995 Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., rozszerzyło swoją ekspansję i działalność na budowy i remonty torowisk kolejowych poza HTS S.A. także dla innych Inwestorów takich jak : Kopalnia Soli w Wieliczce, Krakodlew , Metalodlew , Slag Recycling, Złomex, Sambud-2, Mostostal, RenKon, Cementownia Nowa Huta, Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych, Madrohut, Komenda Komunikacji Wojskowej w Krakowie /bocznice wojskowe/, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu /Stacja Sędziszów/, Elekrociepłownia Tarnów.

 

Pierwsze sukcesy

W międzyczasie Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. zdobywa pierwsze zlecenia początkowo jako podwykonawca na remonty torowisk tramwajowych tj: remont torowiska w ul. Mogilskiej, Alei Pokoju, ul. Jancarza, Rondzie Kocmyrzowskim, remonty torowisk w ul. Broniewskiego, ul. Wielickiej - przebudowa odcinka torowiska w ul.Wielickiej w ramach tzw. Szybkiego Tramwaju i w Os.Wzgórza Krzesławickie , remonty torowiska w ul. Piasta Kołodzieja, ul. Zakopiańskiej, remont rozjazdów i odcinków torów w Zajezdni MPK Kraków oraz w ul. Ujastek , remont torowiska w ul.Grunwaldzkiej w Poznaniu.

W roku 2000 Spółka zdobywa pierwszy kontrakt jako generalny wykonawca na remont modernizacyjny torowiska w Alei Generała Andersa a w następnych latach również jako generalny wykonawca wygrywa przetargi na remont modernizacyjny torowiska w ul.Święty Marcin i w ul. Warszawskiej w Poznaniu, przebudowę torów i rozjazdów w Zajezdni Tramwajowej przy ul. Fortecznej w Poznaniu, remont torowiska w Al. Włókniarzy w Łodzi oraz remont torowiska /naprawy awaryjne/ w ul. Igołomskiej w Krakowie.

 

Rozwój

Na następne lata w dalszym ciągu jest planowany rozwój Przedsiębiorstwa i wdrażanie nowoczesnych technologii. Przewidywane jest także rozszerzenie zakresu świadczonych usług na inne miasta i rejony.
Zatrudnienie doświadczonych pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach i uprawnieniach specjalistycznych umożliwiło Spółce "TOR-KRAK", wykonywanie prac o dużym stopniu trudności i ryzyka w każdych warunkach. Dzięki systematycznemu szkoleniu pracowników oraz rozwoju zaplecza technicznego rośnie zaufanie do Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., jako Spółki rzetelnej i fachowej. W opinii Klientów Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., cechuje solidność, fachowość i wysokie kwalifikacje pracowników. Od momentu rozpoczęcia działalności nie wystąpił przypadek zgłoszenia większych reklamacji dotyczących jakości wykonywanych przez Spółkę usług. Spółka wykonuje roboty w ustalonym terminie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującym Prawem Budowlanym i innymi wymaganymi przepisami, normami. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., udziela długoletnich gwarancji oczekiwanych przez Inwestora na wykonane remonty. Aby zapewnić systematyczny rozwój, spełnić oczekiwania Klientów oraz zapewnić wysoki poziom usług Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o., prowadzi badania marketingowe i wykorzystuje ich wyniki w planowaniu strategicznym. Otwartość na nowe wyzwania, wysoki stopień elastyczności Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Spółka z o.o., pozwala wkraczać w nowe segmenty rynku krajowego oraz szybko zdobywać na nich stabilną pozycję.