Profesjonalizm
i precyzja już od 1989 r.

Dotacje

Fundusze Europejskie dla Małopolski - Program Regionalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Działanie  2.1 - "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw"

Dzięki wsparciu i współpracy z "Funduszami Europejskimi dla Małopolski" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zrealizowaliśmy projekt budowy hali warsztatowej wraz z pomieszczeniami laboratorium geotechnicznego z wyposażeniem a także zakupiliśmy koparkę dwudrogową z osprzętem do robót torowych /agregat do podbijania podkładów i profilarka tłucznia/.

Efektem przedmiotowego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności, podwyższenie jakości usług i poszerzenie zakresu usług specjalistycznych. Jest to również odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na usługi drogowe w zakresie modernizacji torowisk tramwajowych i kolejowych wraz z infrastrukturą towarzysząca.

 

 

  • IMG-27121228.jpg
  • IMG_2361.jpg
  • IMG_2364.jpg
  • IMG_2366.jpg
  • IMG_2367.jpg
  • IMG_2368.jpg
  • IMG_2370.jpg